Villawiki

Alles wat een Villa-bewoner moet weten

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


mbti

MBTI staat voor de Myers-Briggs Type Indicator. Het is een tool die veel gebruikt wordt bij besturen van de verschillende verenigingen, en aangezien BvD al jarenlang bestuursleden voortbrengt worden die termen ook thuis gebezigd.

Kortweg: MBTI geeft ruwweg aan wat voor type persoonlijkheid je bent. Er zijn 4 categorieën, en in elke categorie heb je een zogeheten voorkeur. Dat heet zo omdat je heus niet altijd exact doet omdat je perfect in een hokje past, maar omdat het wel meestal het dichtst bij je ligt.

  • Extraversion vs Introversion: Waar richt je je aandacht op? E'tjes zijn geneigd hun aandacht op de buitenwereld van mensen en dingen te richten. I'tjes zijn geneigd om hun aandacht op innerlijke ideeën en indrukken te richten.
  • Sensing vs iNtuition: Hoe neem je informatie op? S'jes zijn gericht op wat ze met hun vijf zintuigen hier en nu waarnemen. N'etjes richten zich op patronen, het grote geheel en de toekomstige mogelijkheden.
  • Thinking vs Feeling: Hoe neem je beslissingen? T'tjes maken beslissingen op basis van logica en objectieve analyse van oorzaak en gevolg. F'jes nemen beslissingen op basis van waarden en subjectieve evaluatie van persoonsgerichte zaken.
  • Judging vs Perceiving: Hoe gaat je met de buitenwereld om? J'tjes houden van een geordende en geplande benadering en leggen graag dingen vast. P'tjes houden van een spontane en flexibele benadering en leggen zich liever niet vast.

Elke categorie wordt ook afgekort met een tweetal letters, voor elk van de uiteinden. Die letters worden vaak in spreektaal gebruikt, vooral met E en I:

  • Een uitbundig enthousiast die van uitgaan en feestje houd noem je een E'tje, terwijl je rustigere types een I'tje noemt.
  • Alle mensen hebben soms wel eens behoefte aan een I-momentje: Wat tijd alleen voor jezelf.
  • Beslissingen maken is soms moeilijk. T'tjes maken F'jes uit voor onlogisch. F'jes maken T'tjes uit voor ongevoelig. In beiden gevallen begrijpt de ander niet wat daar precies het probleem mee is.
mbti.txt · Laatst gewijzigd: 2018/08/08 22:13 door villabvd

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki